Privacy

Privacy

Aansprakelijkheid

Beaufort Vastgoed besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie op deze website. Zij kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie, en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt: gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Indien zij opmerkzaam worden gemaakt op eventuele onjuistheden, zal zij trachten deze zo goed en snel als mogelijk te verbeteren.

Bovendien kan Beaufort Vastgoed geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende diensten.

De website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar externe sites, die buiten het domein van deze site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. Beaufort Vastgoed is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.

Copyright

Verzoeken om materiaal van deze site voor niet-commerciële doeleinden aan te wenden zullen in de regel een welwillende houding ontmoeten. Aan toestemming terzake zullen in de regel wel de voorwaarden worden verbonden dat recht wordt gedaan aan de context van het materiaal en dat deze website als bron vermeld wordt. Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Beaufort Vastgoed. En de door verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) via ons contactformulier.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Beaufort Vastgoed kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Beaufort Vastgoed, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Beaufort Vastgoed verstrekt. Beaufort Vastgoed kan de volgende persoonsgegevens via de website verwerken:

  • Uw naam
  • Uw e-mailadres
  • Uw bedrijfsnaam / organisatie
  • Uw vraag / opmerking
  • Uw IP adres

Waarom Beaufort Vastgoed uw gegevens nodig heeft

Beaufort Vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Beaufort Vastgoed uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een aangenomen opdracht.

Beaufort Vastgoed gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daar bijbehorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten.

Hoe lang Beaufort Vastgoed gegevens bewaart

Beaufort Vastgoed bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Beaufort Vastgoed verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Beaufort Vastgoed worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Beaufort Vastgoed gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Lees hier meer over onze cookies.

Google Analytics

Beaufort Vastgoed maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Beaufort Vastgoed te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Beaufort Vastgoed heeft hier geen invloed op. Beaufort Vastgoed heeft Google geen toestemming gegeven om via Beaufort Vastgoed verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@beaufortvastgoed.nl. Beaufort Vastgoed zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Beaufort Vastgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Beaufort Vastgoed maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Beaufort Vastgoed verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Beaufort Vastgoed op via info@beaufortvastgoed.nl. www.beaufortvastgoed.nl is een website van Beaufort Vastgoed. Beaufort Vastgoed is als volgt te bereiken:

Adres: Honingerhof 39, 3063 BZ Rotterdam
Telefoon: 010 290 84 88
E-mailadres: info@beaufortvastgoed.nl

Onze expertises

  • Vastgoed advies
  • Beleggingen
  • Participaties
  • Taxeren