Taxeren

Taxeren anno nu

Het taxeren van vastgoed is onder de huidige economische en financiële situatie een complexe materie. De waarde van vastgoed, die van commercieel vastgoed in het bijzonder, staat onder druk. Deze trend wordt op korte termijn niet gekeerd. De financiële sector likt haar wonden. Herstructurering en heroriëntatie staan hoog op de agenda. Dat geldt ook voor beleggers. Het verkrijgen van inzicht in de in het verleden (genomen) risico’s en de consequenties daarvan is daarbij onontbeerlijk. Actueel inzicht in de waarde van de portefeuille staat aan de basis van het maken van beleid voor de toekomst. Voor eigenaren en gebruikers is het niet anders. De mogelijkheden voor vastgoedfinancieringen zijn schaars. Het aanleveren van een hoogwaardig taxatierapport is bij een financieringsaanvraag van groot belang.

Beaufort Vastgoed is daarbij van dienst. Professioneel en objectief!

Professioneel; De taxaties van Beaufort Vastgoed voldoen aan de hoogst te stellen eisen. Alle taxaties worden uitgevoerd conform de richtlijnen en eisen van de RICS. De landelijke en internationale expertise van het team op dit gebied vormen de basis van een kwalitatief hoogstaand product.

Objectief, omdat Beaufort Vastgoed naast de adviespraktijk met betrekking tot beleggingen en ontwikkelingen geen verkoop/verhuur portefeuille heeft. Het afwegen van welk extern belang met betrekking tot de uit te voeren taxatie dan ook is mede daardoor niet aan de orde.

Beaufort Vastgoed zal, mocht er zich desondanks een potentieel belangenconflict aandienen, de opdracht alleen uitvoeren na goedkeuring van alle betrokken partijen.

Kortom; Geen roze of zwarte brillen, maar een glasheldere blik op uw vastgoed.

Onze expertises

  • Vastgoed advies
  • Beleggingen
  • Participaties
  • Taxeren